Тя України, який з кожним етапом наповнюється новими даними, вивіреними вченими, що приймали участь у виконанні IV етапу Кадастру рослинного світу флори України - страница 18

Тя України, який з кожним етапом наповнюється новими даними, вивіреними вченими, що приймали участь у виконанні IV етапу Кадастру рослинного світу флори України - страница 18
Аналіз родового спектру свідчить про переважання в цілому родів Астрагалу і Осоки (8 і відповідно 7 видів), але у ж тому числі значна наявність південних видів.


^ ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Флора судинних рослин нараховує 239 видів, що належать до 154 родів, 62 родин та 4 відділів.

Систематичний аналіз флори представлений у таблиці 33.

Таблиця 33

Таксономічна структура флори


Відділ

Родини

Роди

Види

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

Lycopodiophyta (Плауновидні)

1

1,6

1

0,6

1

0,4
^ Equisetophyta (Хвощевидні)
1

1,6

1

0,6

3

1,3

Polypodiophyta (Папоротевидні)

8

12,9

14

9,1

15

6,3

Pinophyta (Голонасінні)

-

-

-

-

-

-

Magnoliophyta (Покритонасінні)

52

83,9

138

89,6

220

92,0

У т.ч.:

Liliopsida (Однодольні)

Magnoliopsida (Дводольні)


14

38


22,6

61,3


31

107


20,1

69,5


57

163


23,8

68,2

Всього:

62

100

154

100

239

100


Переважаючим в систематичній структурі флори є відділ Magnoliophyta (Покритонасінні) 163 види, а відділ Lycopodiophyta (Плауновидні) та Equisetophyta (Хвощевидні) представлені майже однаковою чисельністю видів, а Pinophyta (Голонасінні) відсутній у флорі.

Розподіл родин за кількістю видів та родів представлений у таблиці 34.
^ Таблиця 34 Провідні родини флори

Ранг
Родина Кількість родів
Кількість видів

абс.

%

абс.

%Asteraceae (Астрові)

14

9,1

25

10,5Rosaceae (Розові)

7

4,5

22

9,2Cyperaceae (Осокові)

5

3,2

21

8,8Poaceae (Злакові)

10

6,5

17

7,1Fabaceae (Бобові)

11

7,1

14

5,9Ranunculaceae (Жовтецеві)

8

5,2

12

5,0Caryophyllaceae (Гвоздичні)

5

3,2

10

4,2Apiaceae (Зонтичні)

8

5,2

8

3,3Boraginaceae (Шорстколисті)

6

3,9

8

3,3Brassicaceae (Хрестоцвіті)

6

3,9

6

2,5

у 3-ох провідних родинах

26

16,9

68

28,4
Основну частину флористичного спектру складають 10 провідних родин, які відбивають основні властивості флори. У родинному спектрі три перші місця займають Asteraceae (Астрові) – 25 видів, Rosaceae (Розові) 22 види, Cyperaceae (Осокові) 21 вид.
2322406489600452.html
2322765499228434.html
2322874030161330.html
2322913789441709.html
2323017242307719.html