Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі  Про перелік пільг Згідно з розпорядженням дпа україни від 27. 09. 2004 n 281-р направляємо уточнений Довідник пільг n 55, наданих чинним закон - страница 3


Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", п. 2.4 ст. 2 

334/94-ВР 

28.12.94 

  

  

 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.12.97 

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" 

2377-IV 

20.01.2005 

  

11020122 

Київміськбуд. Кошти, внесені платниками податку на рахунки учасників фондів банківського управління або за договорами пенсійних вкладів, включаються до складу валових витрат платника податку в розмірі, що не перевищує 10 відсотків його валового доходу за звітний період 

Закон України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" 

1694-III 

20.04.2000 

14.01.2006 

01.01.2011 

 

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", п. 22.25 ст. 22 

283/97-ВР 

22.05.97 

  

11020211 

Не включаються до складу валового доходу суми одержаного платником податку емісійного доходу 

підпункт 4.2.9 пункту 4.2 статті 4 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" 

334/94-ВР 

28.12.94 

  

  Зміни, внесені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування" 

398-V 

30.11.2006 

01.01.2007 

11020212 

Не включаються до складу валового доходу: вартість основних фондів, безоплатно отриманих платником податку з метою здійснення їх експлуатації у випадках, передбачених законодавством:

якщо такі основні фонди отримані за рішенням органів центральної виконавчої влади;

у разі отримання спеціалізованими експлуатуючими підприємствами об'єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, прийнятих у межах їх повноважень;

у разі отримання підприємствами комунальної власності об'єктів соціальної інфраструктури, зазначених у підпункті 5.4.9 пункту 5.4 статті 5 цього Закону, що перебували на балансі інших підприємств та утримувалися за їх рахунок.

Основні фонди, що отримуються у випадках, передбачених цим підпунктом, приймаються на баланс за ринковою (оціночною) вартістю і з метою оподаткування не підлягають амортизації 

Підпункт 4.2.15 пункту 4.2 статті 4 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" 

334/94-ВР 

28.12.94 

  

  Зміни, внесені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування" 

398-V 

30.11.2006 

01.01.2007 

11020213 

До складу валових витрат включаються: суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів на користь резидентів, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього податкового періоду 

підпункт 5.2.18 пункту 5.2 статті 5 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" 

334/94-ВР 

28.12.94 

  

  Цільове призначення Зміни, внесені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування" 

398-V 

30.11.2006 

01.01.2007 

 


11020214 

Українська сторона звільняє Виконавчі органи (іноземний державний орган, іноземне державне або приватне підприємство, будь-яку державну або приватну організацію) від податку на доходи або будь-яких інших прямих податків чи платежів, пов'язаних із заробітною платою, що виплачуються їм з датських фондів та джерел за їхні послуги в межах України в рамках цієї Угоди 

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Королівства Данія про технічне і фінансове співробітництво", пп. "b" п. 3 ст. 2 

948-V 

18.04.2007 

03.07.2007 

  Цільове призначення 

  

11020215  

Установи, консалтингові компанії, неурядові організації чи інші юридичні особи, які найняті або фінансуються Шведською стороною для виконання завдань в Україні в рамках технічного та фінансового співробітництва між Шведською та Українською сторонами, які не є резидентами України звільняються від сплати податків та подібних зборів із прибутку компаній, товарообігу чи на будь-яких аналогічних підставах, а також з заробітної плати й винагород, що виплачені Шведською стороною за їхні послуги в рамках проекту/програми технічного і фінансового співробітництва 

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція про загальні умови технічного та фінансового співробітництва", п. 4 статті 7 Угоди 

320-VI 

04.06.2008 

18.07.2008 

  Цільове призначення 

 

11020216 

За умови дотримання положень попереднього розділу всі платежі підрядникам за контрактами надання Технічної допомоги звільняються від будь-яких податків або будь-яких інших зборів чи обов'язкових платежів, що стягуються Україною або на території України, такою мірою, якою ці платежі фінансуються за рахунок грантових коштів 

Закон України "Про ратифікацію Договору між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку про співробітництво та діяльність постійного представництва ЄБРР в Україні", Розділ 8.02, стаття 8 Договору 

319-IV 

4.06.08 

17.07.2008 

  Цільове призначення 

  

11020217 

Вартість послуг, що надаються в рамках Технічної допомоги, та вартість усіх Грантових коштів звільняються від податку на прибуток підприємств, що стягується Україною або на території України, та не становитимуть, чи вважатимуться такими, що становлять, оподатковувану вигоду або оподатковуваний дохід організації, яка може одержати прямі або непрямі вигоди від такої Технічної допомоги або Грантових коштів 

Закон України "Про ратифікацію Договору між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку про співробітництво та діяльність постійного представництва ЄБРР в Україні", Розділ 8.03, стаття 8 Договору 

319-IV 

4.06.08 

17.07.2008 

  Цільове призначення 

  

11020219 

Звільняється від оподаткування прибуток державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія" від провадження діяльності з оздоровлення та відпочинку дітей.  

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", пп. 7.13.8 п. 7.13 ст. 7 

334/94-ВР 

28.12.94 

17.03.2009 

  

  

11020220 

Протягом строку дії норм ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року, податковий період, за який визначаються податкові зобов'язання з податку на прибуток, дорівнює одному звітному календарному року для резидентів - суб'єктів космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у виконанні таких договорів (угод). При цьому норми амортизації, встановлені підпунктом 8.6.1 пункту 8.6 статті 8 цього Закону, застосовуються до балансової вартості основних фондів у розрахунку на такий звітний календарний рік 

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", п. 22.24 ст. 22  

334/94-ВР 

28.12.94 

01.01.2010 

01.01.2015   

  

"Про внесення змін до деяких законів України з питань космічної діяльності" 

1342-VI 

28.12.94 

  

11020221 

Тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий ними від господарської діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, яка здійснюється відповідно до Закону України "Про газ (метан) вугільних родовищ".

Суми коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкової пільги, спрямовуються платником податку на збільшення обсягів виробництва, переоснащення матеріально-технічної бази, запровадження новітніх технологій, пов'язаних з діяльністю з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ.

Порядок цільового використання вивільнених від оподаткування коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України 

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", пп. 7.13.9 

334/94-ВР 

28.12.94 

01.01.2010 

01.01.2020 Цільове призначення  

  

Закон України "Про газ (метан) вугільних родовищ", пп. 2 п. 2 р. VII 

1392-VI 

21.05.2009 

  

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива", п. 6 р. I 

1391-VI 

21.05.2009 

  

11020222 

Тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2010 року звільняється від оподаткування прибуток виробників біопалива, отриманий від продажу біопалива 

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", пп. 7.13.10 

334/94-ВР 

28.12.94 

01.01.2010 

01.01.2020 

  

Закон України "Про газ (метан) вугільних родовищ", пп. 2 п. 2 р. VII 

1392-VI 

21.05.2009 

  

Закон України, "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива", п. 6 р. I 

1391-VI 

21.05.2009 

  

11020223 

Тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2010 року звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий ними від діяльності з одночасного виробництва електричної і теплової енергії та/або виробництва теплової енергії з використанням біологічних видів палива  

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", пп. 7.13.11 

334/94-ВР 

28.12.94 

01.01.2010 

01.01.2020 

  

Закон України "Про газ (метан) вугільних родовищ", пп. 2 п. 2 р. VII 

1392-VI 

21.05.2009 

  

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива", п. 6 р. I 

1391-VI 

21.05.2009 

  

11020224 

Тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2010 року звільняється від оподаткування:

прибуток виробників техніки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7 Закону України "Про альтернативні види палива", для виготовлення та реконструкції технічних та транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин, та енергетичних установок, що споживають біологічні види палива, одержаний від продажу зазначених техніки, обладнання та устаткування, що були вироблені на території України. Суми коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкової пільги, спрямовуються платником податку на здешевлення вартості продукції  

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", пп. 7.13.11 

334/94-ВР 

28.12.94 

01.01.2010 

01.01.2020 Цільове призначення  

  

Закон України "Про газ (метан) вугільних родовищ", пп. 2 п. 2 р. VII  

1392-VI 

21.05.2009 

  

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива", п. 6 р. I 

1391-VI 

21.05.2009 

  

Закону України "Про альтернативні види палива" 

1391-XIV 

14.01.2000 

  

12020000 

ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ САМОХІДНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ 

  

  

  

  

  

  

 

  

12020010  

Від сплати податку звільняються: г) особи, які згідно із законодавством є платниками фіксованого сільськогосподарського податку, - за трактори колісні (код 8701, крім сідельних тягачів - код 8701 02) та вантажні автомобілі (код 8704) 

Закон України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" (із змінами та доповненнями), ст. 4 п. "г" 

1963-XII 

11.12.91 

  

  

Нова редакція Закону "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" 

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації транспортних засобів" 

427-V 

06.12.2006 

01.01.2007 

12020011 

Від сплати податку звільняються: ґ) державні підприємства "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія" - за автомобілі, призначені для перевезення не менш як 10 осіб, включаючи водія (код 8702) 

Закон України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" (із змінами та доповненнями), ст. 4 п. "г" 

1963-XII 

11.12.91 

  

  

 

Закон України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" 

906-VI 

03.02.2009 

17.03.2009 

12020012 

Ставка податку з власників визначених цим Законом об'єктів оподаткування, які відповідно до чинного законодавства оснащені обладнанням, що дозволяє використовувати як паливо моторне стиснутий або скраплений газ, альтернативні види рідкого та газового палива - застосовується з коефіцієнтом 0,5 

Закон України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" (із змінами та доповненнями) 

1963-XII 

11.12.91 

  

01.01.2016 

Зміни до редакції Закону 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" щодо ставок податку" 

1075-VI 

05.03.2009 

01.07.2009 

13030000 

ПІЛЬГИ ПО ПЛАТЕЖАХ ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ 

  

  

  

  

  

  

  

  

13035000 

Пільги, що надані місцевими органами влади у межах сум, що надходять до їх бюджетів по платі за користування надрами 

Закон України "Про систему оподаткування", ст. 1 

1251-XII

25.06.91 

25.06.91 

  

  

13050000 

ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ 

  

  

  

  

  

  

 

  

13050001 

Від земельного податку звільняються заповідники (крім історико-культурних)


  

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями), п. 1 ст. 12 

2535-XII 

03.07.92 

01.01.97 

  

  

13050002 

Від земельного податку звільняються: вітчизняні дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ 

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями), п. 2 ст. 12 

2535-XII 

03.07.92 

01.01.97 

  

  

13050024 

Від земельного податку звільняються: органи державної влади та органи місцевого самоврядування 

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями), п. 3 ст. 12 

2535-XII 

03.07.92 

01.01.97 

  

  

13050025 

Від земельного податку звільняються: Органи прокуратури 

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями), п. 3 ст. 12 

2535-XII 

03.07.92 

01.01.97 

  

  

13050026 

Від земельного податку звільняються: заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок бюджету (за винятком військових формувань, утворених відповідно до законів України, крім Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України) 

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями), п. 3 ст. 12 

2535-XII 

03.07.92 

01.01.97 

  

 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про плату за землю", пункт 3 

665-IV 

03.04. 03 

01.01.2004 

13050027 

Від земельного податку звільняються спеціалізовані санаторії для реабілітації хворих, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів 

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями), п. 3 ст. 12 

2535-XII 

03.07.92 

01.01.97 

  

  

13050028 

Звільняються від сплати земельного податку дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України 

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями) п. 3 ст. 12 

2535-XII 

03.07.92 

  

  

  

13050030 

Від земельного податку звільняються:

громадські організації інвалідів України 

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями), п. 3 ст. 12   

2535-XII 

03.07.92 

01.01.97 

  

  

13050004 

Не справляється плата за земельні ділянки державних, колективних і фермерських господарств, які зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень 

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями), ч. 2 ст. 12 

2535-XII 

03.07.92 

01.01.97 

  

  

13050005 

Від земельного податку звільняються зареєстровані релігійні організації, що не займаються підприємницькою діяльністю 

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями), п. 5 ст. 12 

2535-XII 

03.07.92 

01.01.97 

  

  

13050031 

Не справляється плата: сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених статтею 2 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднені сільськогосподарські угіддя, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства 

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями), ч. 2 ст. 12 

2535-XII 

03.07.92 

01.01.97 

  

  

13050032 

Не справляється плата за землі, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння 

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями), ч. 2 ст. 12 

2535-XII 

03.07.92 

01.01.97 

  

  

13050007 

Не справляється плата за землі державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур 

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями), ч. 2 ст. 12 

2535-XII 

03.07.92 

01.01.97 

  

  

13050008 

Не справляється плата за землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування 

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями), ч. 2 ст. 12 

2535-XII 


2298096035593479.html
2298168018433848.html
2298466402979555.html
2298538416784057.html
2298611266958168.html