Верховною Радою України 15 травня 2003 року відповідний закон - страница 14

Пункт 1.
підпункт a: в області заохочуються форми виявлення культури та ініціативи німецької меншини, такі як фестивалі національних культур, “круглі столи”, семінари та сприяється різними засобами доступ до творів, що створюються німецькою мовою;

підпункт b: надається сприяння різними засобами перекладу, дублювання, озвучування і субтитрування українською мовою творів, що створені німецькою мовою;

підпункт c: сприяється переклад творів українською мовою на німецькою мову;

підпункт d: за роки незалежності України в області проведено 7 фестивалів культур національних меншин, в тому числі і німецької, проведено 6 науково-практичних конференцій з питань культурних і національних взаємин, де поширювалась інформація про німецьку мову та культурні цінності німецької меншини;

підпункт f: органи влади області постійно заохочують представників німецькою меншини до безпосередньої участі у здійснення культурної діяльності та її плануванні;

підпункт g: в області функціонує видавнича рада, яка сприяє виданню творів, у тому числі німецькою мовою;

Пункт 2. заохочується і забезпечується відповідна культурна діяльність представників німецького етносу області згідно з попереднім пунктом.

Пункт 3. представники владних структур області працюють в рамках державної культурної політики за кордоном.


^ Донецька область


Стаття 12. Діяльність у сфері культури та засоби її здійснення

За матеріалами останнього перепису населення на території області проживає близько 133 нації та народностей. Вісімнадцятьма з них створено громадські об’єднання національних меншин, яких на кінець 2006 року налічується 60. Взаємодію з національно-культурними товариствами здійснює управління культури і туризму облдержадміністрації. Відповідно до Закону України „Про національні меншини в Україні” в основу цієї взаємодії покладено виконання Програми підтримки розвитку культур національних меншин у Запорізькій області. Впродовж ряду років від представників національних меншин регіональних мовних ініціатив не надходило.


^ Херсонська область

Стаття 12. Діяльність у сфері культури та засоби її здійснення.

Пункт 1.

підпункт а: проводяться Дні німецької культури за участю представників та національних художніх колективів німецького товариств, творчих колективів міста. В програмах заходів відбуваються виставки предметів національного побуту, концертні програми, знайомство з національною кухнею. В обласному краєзнавчому музеї побудовано стаціонарну виставку «Шляхами долі» (з історії німців-колоністів).

підпункт b: обсяг літератури в бібліотечних закладах області німецькою мовою складає 0,127 тис. примірників.

підпункт с: з обмінного фонду універсальної бібліотеки постійно надходить інформація до бібліотек області про нові видання мовами національних меншин, які мешкають на території області.

підпункт d: закладами культури та мистецтва області постійно надається організаційно-методична допомога у проведенні культурно - мистецьких заходів.

підпункт f: проводяться семінари – практикуми для голів товариств та керівників національних аматорських колективів області.

підпункт g: обласним Центром народної творчості ведеться робота по випуску методично-репертуарних добірок «Традиційні національні свята та обряди народностей Херсонщини».

Пункт 2. У м. Херсоні працює Центр німецької культури і ділового співробітництва, обласне відділення товариства німців України «Відергербурд».

Пункт 3. З метою культурного обміну творчі колективи області та представники національних меншин беруть участь у різноманітних заходах міжнародного та Всеукраїнського рівнів.


Чернігівська область


Стаття 12. Культурна діяльність та засоби її здійснення

Пункт 1.

підпункт a: Ініціативам, притаманним німецькій мові, сприяє: недільна школа мови і культури, жіночий клуб «Синьйор клуб» , вокальний ансамбль «Зонненштраль» (»Sonnenstrahl«), танцювальна студія «Нова течія», що діє при чернігівському Німецькому культурному центрі «Взаємодія» та гурток із вивчення німецької мови, вокальний і танцювальний, що діють при Городнянському німецькому культурному центрі «Взаємодія». художні колективи німецького культурного центру «Взаємодія» брали участь у ІІ Всеукраїнському фестивалі німецької культури в м. Білій Церкві; струнний ансамбль цього центру — в Міжнародному фестивалі німецької культури «Карпатланд» [»Karpatland«] в м. Мукачевому та в ІІ Міжнародному фестивалі німецької музики в м. Одесі тощо. У Бахмацькому історичному музеї створено виставку «З історії німецьких поселень у Бахмацькому районі» з експонуванням відповідних документів. У бібліотеках області зберігається значна кількість літератури німецькою мовою (книги та періодичні видання).
Закарпатська область


Стаття 12. Культурна діяльність та засоби її здійснення

пункт 1.

підпункт а: у Закарпатській області представники польської спільноти проживають дисперсно. У м. Ужгороді при обласному товаристві польської культури працює бібліотека з фондом 9 тисяч примірників літератури польською мовою. При товаристві, на базі Ужгородської ЗОШ І-ІІІ ст. №5, працює молодіжний фольклорний ансамбль „Гуральська нута”. При товаристві діє медична секція „Коло лєкарське”, яке зініціювало підписання угоди про співпрацю між УжНУ та Сілезькою медичною академією (м.Катовіце).

підпункт b: в Закарпатській області не застосовується.

підпункт c: в Закарпатській області не застосовується.

підпункт d: органи державної влади та місцевого самоврядування надають належну підтримку у проведенні щорічних культурно-просвітницьких заходів польської громади, відзначенні національних і народних свят, докладають зусилля для поширення інформації про культурні цінності польського народу, беруть активну участь у підготовці та проведенні інших традиційних свят, що проходять в місцях їх проживання. Під час свят організовуються виставки творів самодіяльних майстрів та художників польської общини.

підпункт f: в області функціонує одне обласне національно-культурне товариство поляків, яке тісно співпрацює з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування області, підтримує тісні зв’язки з неурядовими організаціями Польщі. Товариство є членом Федерації польських організацій в Україні.

підпункт g: в області створено Закарпатський обласний центр народної творчості, який займається збором, збереженням та організацією презентації творів цієї спільноти. Цим же займається і обласна універсальна бібліотека.

пункт 2. В разі потреби буде вжито заходів по заохоченню відповідної культурної діяльності.

пункт 3. Особливо важливим для прикордонної Закарпатської області є налагодження культурних стосунків із державами-сусідами. Укладено договори про творчі зв’язки, обмін творчими колективами, участь у фестивалях та виставках за кордоном (протягом року закарпатський колектив брав участь у заходах за кордоном).


^ Чернігівська область


Стаття 12. Культурна діяльність та засоби її здійснення

Пункт 1.

підпункт a: Проведено «Дні польської культури» в містах Ніжині та Прилуках за участю посла Республіки Польщі в Україні, тематичні заходи присвячені творчості Ф. Шопена, А. Міцкевича. В Прилуцькій міській бібліотеці відкрито відділ польської літератури. При Чернігівському міському товаристві «Польська пристань» проводяться заняття з вивчення польської мови, які відвідують близько 20 чол. Вокальний ансамбль «Яскулечка» («Jaskółeczka») є постійним учасником міських та обласних культурно-мистецьких заходів. У бібліотеках області зберігається значна кількість літератури польською мовою (книги та періодичні видання). У м. Ніжині було підготовлено і видано історико-краєзнавчу розвідку «Поляки в Ніжині».


^ Донецька област��


Ст. 12 - Культурна діяльність та засоби її здійснення

Пункт 1 підпункти а, b, g. Пункт 2. - у Донецькій області у відношенні польської мови створюються належні умови, але вона не застосовується через відсутність запиту з боку представників польської національності;

с) - у квітні 2006 року в області відбувся Фестиваль польського кіно;

підпункт d на території Донецької області діють 6 громадських формувань поляків. При товариствах створено вокальні, танцювальні та музичні колективи;

підпункт f представники польської національності заохочуються безпосередньо до участі у заходах всіх рівнів, що проводяться на території області та поза її межами з метою пропаганди національної культурної спадщини.

Пункт 3. У Донецькій області приділяється належна увага пропаганді культурної спадщини поляків області на території історичної батьківщини, про що свідчать:

- участь кращих творчих польських колективів області у міжнародних фестивалях, які проводяться на території Польщі;

- організація та проведення творчих художніх виставок різнопланового характеру;

- обмін культурними делегаціями з числа діячів культури та мистецтва.


^ Житомирська область


Стаття 12. Культурна діяльність та засоби її здійснення

Пункт 1.

підпункт а: органи влади та місцевого самоврядування сприяють вільному доступу до творів, що створені мовами національних меншин, зокрема, бібліотечний фонд області складає 5848,4 тис. примірників книг російською, польською, єврейською та іншими мовами;

підпункт d: з метою збереження та розвитку культурної спадщини національних меншин області облдержадміністрація щорічно готує та проводить: обласний фестиваль польської культури “Веселка Полісся” (травень, м. Житомир); обласний фестиваль польської народної творчості у смт. Романів Житомирської області у вересні. До Дня незалежності України у Житомирі щорічно проводиться обласний фестиваль національних культур “Поліська родина”, в якому беруть участь художні колективи польської, російської, вірменської, німецької, грецької, чеської, єврейської національних меншин. Під час організації та проведення культурно-мистецьких заходів за участю національних меншин поширюється інформація про регіональні мови та культурні цінності, а також зазначені мови вільно використовуються при проведенні даних заходів;


^ Волинська область
Стаття 12. Діяльність у сфері культури та засоби її здійснення.
Пункт 1.

підпункт a: в області заохочуються форми виявлення культури та ініціативи польської меншини, такі як фестивалі національних культур, дні польської культури, “круглі столи”, семінари та сприяється різними засобами доступ до творів, що створюються польською мовою;

підпункт b: надається сприяння різними засобами перекладу, дублювання, озвучування і субтитрування українською мовою творів, що створені польською мовою;

7

підпункт c: сприяється переклад творів українською мовою на польську мову;

підпункт d: за роки незалежності України в області проведено 7 фестивалів культур національних меншин, в тому числі і польської, 7 разів проходили Дні польської культури, проведено 6 науково-практичних конференцій з питань культурних і національних взаємин, де поширювалась інформація про польську мову та культурні цінності польської меншини;

підпункт f: органи влади області постійно заохочують представників польської меншини до безпосередньої участі у здійснення культурної діяльності та її плануванні;

підпункт g: в області функціонує видавнича рада, яка сприяє виданню творів, у тому числі польською мовою;

Пункт 2. заохочується і забезпечується відповідна культурна діяльність представників польського етносу області згідно з попереднім пунктом.

Пункт 3. представники владних структур області працюють в рамках державної культурної політики за кордоном.


^ Львівська область


Стаття 12. Культурна діяльність та засоби її здійснення.

Пункт 1

підпункт a: з метою забезпечення польськомовних читачів державні бібліотеки зберігають і надають для використання твори, створені цією мовою. Фонд творів друку польською мовою у бібліотеках області нараховує 69,7 тис. примірників книг, їх видача у 2006 р. становила 19,96 тис. примірників.

підпункт d: під час проведення щорічного фестивалю національних культур Львівщини “Всі ми діти, твої, Україно” залучаються художні колективи польської національної громади.

підпункт f: діє товариство польської культури Львівщини, яке проводить культурно - просвітницьку діяльність у відновленні та розвитку польських національних традицій, культури та мови.

Національно-культурне товариство входить до складу Ради представників громадських організацій національних меншин при голові облдержадміністрації.


Пункт 2. Дозволяється і заохочується діяльність з пропагування польської мови.


Пункт 3. У Львівській області періодично відбуваються культурно-мистецькі заходи з пропагування польської мови і культури, у тому числі за підтримки державних органів. У 2006 р. відбулися Дні польської культури


Херсонська область


Стаття 12. Діяльність у сфері культури та засоби її здійснення.

Пункт 1.

підпункт а: на базі закладів культури проводяться Дні польської культури, за участю національних художніх колективів польського товариств та творчих колективів міста. В обласному краєзнавчому музеї побудовано стаціонарну виставку «Полонія» (з історії поляків).

підпункт b: обсяг літератури в бібліотечних закладах області польською мовою складає 0,034 тис. примірників.

підпункт с: з обмінного фонду універсальної бібліотеки постійно надходить інформація до бібліотек області про нові видання мовами національних меншин, які мешкають на території області.

підпункт d: закладами культури та мистецтва області постійно надається організаційно-методична допомога у проведенні культурно – мистецьких заходів.

підпункт g: видано добірки про свята та обряди польського народу.


Пункт 2. У м. Херсоні працює обласне польське товариство «Полонія».


Пункт 3. З метою культурного обміну творчі колективи області та представники національних меншин беруть участь у різноманітних заходах міжнародного та Всеукраїнського рівнів.


^ Чернівецька область


Стаття 12. Культурна діяльність та засоби її здійснення

2297495565371354.html
2297560729201365.html
2297681767229745.html
2297863072609091.html
2298049639306389.html