Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції - страница 36


Відхилено

Конституцією України по суті встановлено види відповідальності. Відповідним законом вже встановлено предмет правового регулювання щодо кримінальної, адміністративної, дисциплінарної та іншої відповідальності.

21.2. Невиконання або неналежне виконання посадовими особами контролюючих органів своїх обов’язків тягне відповідальність згідно із законом.

664.

21.3. Збитки, завдані неправомірними діями посадових осіб контролюючих органів, підлягають відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету.

-600- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)

Пункт 21.3 статті 21 викласти у такій редакції:

“Збитки, завдані неправомірними діями посадових осіб контролюючих органів, підлягають відшкодуванню за рахунок таких посадових осіб”.

Відхилено

З урахуванням положень Бюджетного кодексу України та Закону України «Про державну податкову службу в Україні» збитки завдані неправомірними діями посадових осіб підлягають вішкодуванню за рахунок коштів державного бюджету

21.3. Збитки, завдані неправомірними діями посадових осіб контролюючих органів, підлягають відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету.-601- Н.д.Соколов М.В. (Реєстр.картка №302)

Пункт 21.3 статті 21 викласти в такій редакції:

«21.3 Збитки, завдані, неправомірними діями посадових осіб контролюючих органів, підлягають відшкодуванню за рахунок таких осіб, або за рахунок державного бюджету, за вибором особи, якій завдано такі збитки».

Відхилено

З урахуванням положень Бюджетного кодексу України та Закону України «Про державну податкову службу в Україні» збитки завдані неправомірними діями посадових осіб підлягають вішкодуванню за рахунок коштів державного бюджету


-602- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)

7.Викласти пункт 21.3 статті 21 „Обов’язки та відповідальність посадових осіб контролюючих органів” у такій редакції:

„21.3. Збитки, завдані неправомірними діями посадових осіб контролюючих органів, підлягають відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету у наступних розмірах:

- за неправомірне донарахування контролюючим органом по особистому рахунку податків і зборів (у випадку встановлення факту судом) установити штрафну санкцію на користь платника податку у розмірі 10% від суми завищеного податкового зобов'язання за кожен податковий період але не більше 50% такої суми;

- за затримку повернення надлишково сплачених податків або сум бюджетного відшкодування на поточний рахунок платника повинен сплачуватися штраф у розмірі 10% затриманих сум при затримці до 30 діб, 20% - при затримці більше 30 діб. Крім цього, за затримку повернення цих грошових коштів повинна нараховуватись пеня у розмірі 120% облікової ставки НБУ за кожний день затримки”

Відхилено

З урахуванням положень Бюджетного кодексу України та Закону України «Про державну податкову службу в Україні» збитки завдані неправомірними діями посадових осіб підлягають вішкодуванню за рахунок коштів державного бюджету

Водночас бюджетним законодавством не встановлено штрафних санкцій


-603- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)

Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)

Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)

У пункті 21.3 статті 21 слова «за рахунок коштів державного бюджету» замінити словами «відповідно до закону».

Відхилено

З урахуванням положень Бюджетного кодексу України та Закону України «Про державну податкову службу в Україні» збитки завдані неправомірними діями посадових осіб підлягають вішкодеуванню за рахунок коштів державного бюджету
665.

21.4. Інші обов’язки і відповідальність посадових осіб митної служби визначаються Митним кодексом України та законами з питань митної справи.

-604- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)

Пункт 21.4 статті 21 розділу 1 законопроекту вилучити;

Враховано


-605- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)

&&

Доповнити статтю підпунктом 21.5 такого змісту:

“21.5. Проводити в обов’язковому порядку на вимогу платників податку проведення перевірки відомостей та фактів, що можуть свідчити на користь платника податку”.

Відхилено

Серед прав платників визначено, що платник має право вимагати проведення перевірки, а обов’язком контролюючих органів є дотримання норм цього Кодексу та інших законів.

Отже, дане питання по суті врегульовано у положеннях іншого Розділу.
666.

Стаття 22. Об’єкт оподаткування

-606- Н.д.Шкіль А.В. (Реєстр.картка №189)

Викласти статтю 22 в наступній редакції:

Стаття 22 Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об’єкти, визначені цим Кодексом, з наявністю яких цей Кодекс пов’язує виникнення у платника податкового обов’язку.

Відхилено,

на підставі того, що дана норма відповідає Закону України від 25.06.1991 N 1251-XII «Про систему оподаткування»

Стаття 6. Об'єкти оподаткування

Об'єктами оподаткування є доходи (прибуток), додана вартість продукції (робіт, послуг), вартість продукції (робіт, послуг), у тому числі митна, або її натуральні показники, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб та інші об'єкти, визначені законами України про оподаткування.

Стаття 22. Об’єкт оподаткування

667.

22.1. Об’єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об’єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство пов’язує виникнення у платника податкового обов’язку.22.1. Об’єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об’єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство пов’язує виникнення у платника податкового обов’язку.

668.

Стаття 23. База оподаткуванняСтаття 23. База оподаткування

669.

23.1. Базою оподаткування визнаються конкретні вартісні, фізичні або інші характеристики певного об’єкта оподаткування.23.1. Базою оподаткування визнаються конкретні вартісні, фізичні або інші характеристики певного об’єкта оподаткування.

670.

База оподаткування - це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об’єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов’язання.База оподаткування - це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об’єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов’язання.

671.

23.2. База оподаткування і порядок її визначення встановлюється цим Кодексом для кожного податку окремо.23.2. База оподаткування і порядок її визначення встановлюється цим Кодексом для кожного податку окремо.

672.

23.3. У випадках, передбачених цим Кодексом, один об’єкт оподаткування може утворювати декілька баз оподаткування для різних податків.23.3. У випадках, передбачених цим Кодексом, один об’єкт оподаткування може утворювати декілька баз оподаткування для різних податків.

673.

23.4. У випадках, передбачених цим Кодексом, конкретна вартісна, фізична або інша характеристика певного об’єкта оподаткування може бути базою оподаткування для різних податків.23.4. У випадках, передбачених цим Кодексом, конкретна вартісна, фізична або інша характеристика певного об’єкта оподаткування може бути базою оподаткування для різних податків.

674.

Стаття 24. Одиниця виміру бази оподаткуванняСтаття 24. Одиниця виміру бази оподаткування

675.

24.1. Одиницею виміру бази оподаткування визнається конкретна вартісна, фізична або інша характеристика бази оподаткування або її частини, щодо якої застосовується ставка податку.24.1. Одиницею виміру бази оподаткування визнається конкретна вартісна, фізична або інша характеристика бази оподаткування або її частини, щодо якої застосовується ставка податку.

676.

24.2. Одиниця виміру бази оподаткування є єдиною для розрахунку і обліку податку.24.2. Одиниця виміру бази оподаткування є єдиною для розрахунку і обліку податку.

677.

24.3. Одній базі оподаткування повинна відповідати одна одиниця виміру бази оподаткування.24.3. Одній базі оподаткування повинна відповідати одна одиниця виміру бази оподаткування.

678.

Стаття 25. Ставка податкуСтаття 25. Ставка податку

679.

25.1. Ставкою податку визнається розмір податкових нарахувань на (від) одиницю (одиниці) виміру бази оподаткування.25.1. Ставкою податку визнається розмір податкових нарахувань на (від) одиницю (одиниці) виміру бази оподаткування.

680.

Стаття 26. Базова (основна) ставка податкуСтаття 26. Базова (основна) ставка податку

681.

26.1. Базовою (основною) ставкою визначається ставка, що визначена такою для окремого податку відповідним розділом цього Кодексу.26.1. Базовою (основною) ставкою визначається ставка, що визначена такою для окремого податку відповідним розділом цього Кодексу.

682.

26.2. У випадках, передбачених цим Кодексом, під час обчислення одного і того самого податку можуть використовуватися декілька базових (основних) ставок.26.2. У випадках, передбачених цим Кодексом, під час обчислення одного і того самого податку можуть використовуватися декілька базових (основних) ставок.

683.

Стаття 27. Гранична ставка податкуСтаття 27. Гранична ставка податку

684.

27.1. Граничною ставкою визнається максимальний або мінімальний розмір ставки за певним податком, встановлений цим Кодексом.27.1. Граничною ставкою визнається максимальний або мінімальний розмір ставки за певним податком, встановлений цим Кодексом.

685.

Стаття 28. Абсолютна та відносна ставки податкуСтаття 28. Абсолютна та відносна ставки податку

686.

28.1. Абсолютною (специфічною) є ставка податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється як фіксована величина стосовно кожної одиниці виміру бази оподаткування.28.1. Абсолютною (специфічною) є ставка податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється як фіксована величина стосовно кожної одиниці виміру бази оподаткування.

687.

28.2. Відносною (адвалорною) визнається ставка податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється у відсотковому або кратному відношенні до одиниці вартісного виміру бази оподаткування.

Стаття 29. Обчислення суми податку28.2. Відносною (адвалорною) визнається ставка податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється у відсотковому або кратному відношенні до одиниці вартісного виміру бази оподаткування.

Стаття 29. Обчислення суми податку

688.

29.1. Обчислення суми податку здійснюється шляхом множення бази оподаткування на ставку податку із/без застосуванням відповідних коефіцієнтів.29.1. Обчислення суми податку здійснюється шляхом множення бази оподаткування на ставку податку із/без застосуванням відповідних коефіцієнтів.

689.

29.2. Специфічні ставки, фіксовані ставки та показники, встановлені цим Кодексом у вартісному вимірі, підлягають індексації в порядку, визначеному цим Кодексом.29.2. Специфічні ставки, фіксовані ставки та показники, встановлені цим Кодексом у вартісному вимірі, підлягають індексації в порядку, визначеному цим Кодексом.

690.

Стаття 30. Податкові пільгиСтаття 30. Податкові пільги

691.

30.1. Податкова пільга - це передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених пунктом 30.2 цієї статті.30.1. Податкова пільга - це передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених пунктом 30.2 цієї статті.

692.

30.2. Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об’єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат.30.2. Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об’єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат.

693.

30.3. Платник податків вправі використовувати податкову пільгу з моменту виникнення відповідних підстав для її застосування і протягом усього строку її дії.30.3. Платник податків вправі використовувати податкову пільгу з моменту виникнення відповідних підстав для її застосування і протягом усього строку її дії.

694.

30.4. Платник податків вправі відмовитися від використання податкової пільги чи зупинити її використання на один або декілька податкових періодів, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Податкові пільги, не використані платником податків, не можуть бути перенесені на інші податкові періоди, зараховані в рахунок майбутніх платежів з податків та зборів або відшкодовані з бюджету.

-607- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)

Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)

Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)

8.Пункт 30.4. статті 30 - викласти у такій редакції:

«30.4. Платник податків вправі відмовитися від використання податкової пільги чи зупинити її використання на один або декілька податкових періодів, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Податкові пільги, не використані платником податків, не можуть бути перенесені на інші податкові періоди, зараховані в рахунок майбутніх платежів з податків та зборів або відшкодовані з бюджету, якщо інше прямо не дозволено цим Кодексом»»;

Відхилено

на підставі того, що у п.4.15 ст.4 даного Кодексу зазначено, що установлення і скасування податків та зборів, а також пільг їх платникам здійснюється відповідно до цього Кодексу Верховною Радою України, а також Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами у межах їх повноважень, визначених Конституцією та законами України.

Отже, дане питання є врегульваним

30.4. Платник податків вправі відмовитися від використання податкової пільги чи зупинити її використання на один або декілька податкових періодів, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Податкові пільги, не використані платником податків, не можуть бути перенесені на інші податкові періоди, зараховані в рахунок майбутніх платежів з податків та зборів або відшкодовані з бюджету.

695.

30.5. Податкові пільги, порядок та підстави їх надання встановлюються з урахуванням вимог законодавства України про захист економічної конкуренції виключно цим Кодексом, податковими законами, рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, прийнятими відповідно до цього Кодексу.

-608- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)

Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)

Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)

9.Пункт 30.5. статті 30 - викласти у такій редакції:

«30.5. Податкові пільги, порядок та підстави їх надання встановлюються з урахуванням вимог законодавства України про захист економічної конкуренції виключно цим Кодексом, рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, прийнятими відповідно до цього Кодексу»

2296961761435172.html
2297077651944993.html
2297235482829426.html
2297277536587626.html
2297398190949135.html