Визначення умов створення та функціонування Локальної системи - Державна інспекція

Визначення умов створення та функціонування Локальної системи
Визначення умов створення та функціонування Локальної системи здійснюється на стадії передпроектного обстеження, порядок якого визначається ДБН А.2.2-3. При цьому слід визначити:

кліматичні фактори, у яких будуть експлуатуватись технічні засоби Локальної системи;

наявність та надійність джерел енергопостачання;

наявність та параметри контурів заземлення, системи блискавкозахисту;

наявність необхідних приміщень;

достатність і технічний стан існуючих КВП або систем, які можуть бути використані у складі Локальної системи;

наявність обслуговуючого технічного персоналу необхідної кваліфікації, який може бути залучений до експлуатації Локальної системи.До пункту 7.5.1.2.


Визначення необхідності та порядку проведення науково-дослідної роботи (НДР) та/або дослідно-конструкторського розроблення (ДКР). Необхідність та порядок проведення НДР та/або ДКР
Факторами, що визначають необхідність для проведення НДР та/або ДКР, є:

відсутність КВП, необхідних для визначення певних параметрів об’єктів спостереження для Локальної системи ;

відсутність методик для виконання вимірювань;

відсутність методик визначення параметрів джерел та чинників небезпеки , які вимірюються непрямим методом.

Проведення НДР та/або ДКР здійснюється спеціалізованими науково-дослідними та проектними організаціями.

Визначений перелік необхідних НДР та/або ДКР зазначається у ТЗ на створення Локальної системи.

На кожну НДР або ДКР розроблюється окреме ТЗ, у якому визначається:

мета проведення робіт;

кількісні та якісні показники, яких має бути досягнуто при впровадженні НДР або ДКР;

терміни виконання робіт;

інші необхідні відомості.

ТЗ на виконання НДР або ДКР затверджується замовником.

На виконані НДР складається звіт відповідно до ГОСТ 7.32-91 (ISO 5966-82).
Зміст та етапи ДКР
Зміст ДКР зумовлюється характером об’єкта розроблення, його призначенням, способом виготовлення тощо.

Етапи ДКР регламентуються Єдиною системою конструкторської документації.


До пункту 7.7.6.1.

Інтеграція Локальних систем з регіональними автоматизованими системами централізованого оповіщення
Локальні системи, встановлені на ПНО, передбачають технічну можливість інтеграції до регіональних автоматизованих систем   централізованого оповіщення для передачі в автоматичному режимі сигналів цивільного захисту і оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій.


^ До пункту 7.8.

Загальні вимоги до обладнання Локальних систем
Передача інформації від Локальної системи ПНО (комунікаційний модуль) на верхній рівень спостереження здійснюється у протоколах, рекомендованих МНС.

Проектні рішення щодо вибору обладнання Локальної системи ПНО (контролери, комунікаційні модулі, АРМи тощо) повинні забезпечувати інтеграцію його в комплекс інформаційних систем (централізованих пультів моніторингу та пультів спостереження).


До пункту 7.8.2.4.
Постановка ПНО на спостереження та контроль
Результати успішного тестування каналів зв’язку і проходження сповіщень оформляються актом прийняття виконаних робіт.

З моменту підписання акта прийняття виконаних робіт Локальна система ПНО вводиться в експлуатацію та підключається до централізованих пультів моніторингу та пультів спостереження (далі - Пульти).
Реєстрація ПНО в електронній базі даних Пультів
Реєстрація ПНО на Пультах здійснюється згідно з відповідним договором шляхом внесення даних із ПНО на підставі рекомендованих електронних форм під назвою «Картка ПНО» та «Картки аварій», які наведено у Додатках 1 та 2.

Відповідальність за достовірне внесення даних в електронні картки несе керівник ПНО.
Захист від несанкціонованого доступу та конфіденційність
Учасники правовідносин при експлуатації Пульта вживають всіх необхідних заходів щодо запобігання розголошення науково-технічної, комерційної інформації та іншої конфіденційної інформації або щодо ознайомлення з ними третіх осіб без письмової на те згоди обох Сторін, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

З документацією та інформацією, що мають конфіденційний характер, може бути ознайомлений виключно персонал, що безпосередньо пов’язаний з виконанням робіт та має дозвіл на право доступу до інформації відповідного рівня.

Коригування даних про ПНО
При проведенні змін даних керівник ПНО формує письмове повідомлення, погоджує його з Державною Інспекцією цивільного захисту і техногенної безпеки МНС, після чого здійснює відповідне коригування.
Зняття ПНО зі спостереження та контролю
Зняття ПНО зі спостереження та контролю здійснюється у разі коли на об’єкті виключено підстави щодо його віднесення до відповідного переліку.

Зняття об'єкта зі спостереження та контролю здійснюється на підставі письмового повідомлення відповідному органу МНС, підписаного керівником об'єкта, попередньо узгодженого з відповідним підрозділом Державної інспекції цивільного захисту і техногенної безпеки МНС.

У повідомленні має бути вказано причини зняття об'єкта зі спостереження та контролю, дата зняття, перелік заходів, які буде виконано для забезпечення техногенної безпеки.

2263755372776342.html
2263889785233947.html
2263977607264644.html
2264121591357540.html
2264205227343238.html